Zp�t

VLTAVA: MARX ENGELS BEATLES

HITBOX č.5 (1998)

Velká řeka Ganga je sice silně znečištěná, ale pro hinduisty je její voda nejposvátnější na světě. Proto se z dalekého a širokého okolí k jejím břehům stahují statisíce zbožných poutníků s nadějí, že chladivá voda zbaví jejich těla všech nemocí, očistí duše a odplaví všechny pozemské hříchy. Ještě minulý rok mohli očišťovacích schopností této řeky využívat pouze ti, kteří, oděni v prostých hábitech a vybaveni pouze nejnutnějším žebracím náčiním (miska a hůl na odhánění konkurence), našli odvahu k nekonečné pěší pouti za věčnou blažeností. A protože my Češi si umíme poradit se vším, můžeme od letošního roku ještě víc páchat zlo a ještě houšť útočit na své zdraví pořádnými porcemi jídla, cigaret a chlastu, neboť i my už máme svou Gangu! A co víc, nemusíme k ní, ale můžeme si ji kdykoliv zakoupit domů. Má překrásné české jméno Vltava a jak je u nás v Čechách zvykem, funguje jen na třetinu, protože smývač hříchů omylem rozlisovali už při výrobě a zbavovač nemocí ztratili při transportu. Avšak očistu duše provádí dokonale. Svět by se mohl učit. Zvláště poslední vývojový model s názvem Marx Engels Beatles je dokladem tradiční české šikovnosti. Pobaví, duši pohladí a během padesáti minut je z vás jiný (lepší) člověk. Kdo se totiž srovná s Vltavou, srovná se se vším na světě. Je-li vám život milý, utíkejte do krámů, dokud ji ještě mají.

Precedens

DOORS

Výběr

Žbirka

Osbourne

Oldfield

Nedvěd

Madonna

Clapton

BRUTUS

Hanson

Mute Deafnes

Kasl

IMBRUGLIA

NO GUITARS...

Ledecký

Axemas

Vltava

Offspring

Titanic

Kontakt na správce stránky: webadmin@machata.cz