Zpět
Logo

Tak trochu jiné namlouvání

Povídky na základě dopisů rozhlasových posluchačů a osobních rozhovorů sepsal

Vladimír Hrubý

Ilustrace

Libor Machata
Valerie Brůnová

vydal
Yonathan Bax
květen 2002

ISBN 809029692-0
Z osmi dodaných návrhů upřednostnil vydavatel variovanou reminiscenci na Modré z nebe Standy Holého.
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Kontakt na správce stránky: webadmin@machata.cz