Zpět

Basová kytara - návod k použití... (11)

DOPROVOD

Neskonale mne těší, že jsme od poslední lekce neustrnuli ve vývoji a po té, co jsme pochopili základní kvintakordy, hned jsme si z vlastní iniciativy osvojili i všechny septakordy (neboli čtyřzvuky). Ne, že by to nějak obzvlášť změnilo náš princip hraní na baskytaru (alespoň prozatím ne), ale nelekneme se, když se v akordických značkách objeví "šestky, sedmičky, maje nebo dimy" (jako např.G mi6, C7majnebo F dim). Takto akordově poučeni se nejprve vrátíme k minulé kapitole o kvintakordech, abychom si připomenuli obzvláště ty durové a mollové tzv. konsonantní, kterým my budeme říkat pěkným českým slovem libozvučné, neb nám na rozdíl od disonantních (to jsou ty zmenšené a zvětšené) znějí libě. Připomeneme si je obzvlášť proto, protože si musíme v kostce vysvětlit některé pojmy:
Tónina, o které jsme hovořili minule, je určena třemi hlavními trojzvuky:
- na I.stupni tónika (jediný akord, který v nás vzbuzuje dojem klidu, tónikou každá skladba zpravidla začíná a téměř vždy končí)
- na V.st. dominanta (svou povahou směřuje k tónice)
- na IV.st. subdominanta = spodní dominanta (má snahu rozvíjet a většinou se klade před dominantu)
Zjednodušeně řečeno, základní uspořádání harmonického pohybu se jeví ve sledu akordů I - IV - V - I, který nazýváme kadence. Když výše uvedené uvedeme do praxe tak, že každý stupeň bude vládnout jednomu taktu, dostaneme např. v tónioně G dur tuto kadenci: G-C-D-G Na baskytaru ji můžeme doprovodit tak, že figuru, která na těžkou dobu stvrdí příslušnost k akordu potvrzením jeho základního tónu, budeme transponovat do každého dalšího akordu:

Všechna cvičení transponujte a procvičujte ve všech tóninách.
Tato značka v těchto cvičeních značí opakovat figuru z předešlého taktu v transpozici danou akordem.
Abychom se ještě více přiblížili praxi, ukážeme si, jak vypadá zjednodušené harmonické schéma dvanáctitaktového blues tzv."dvanáctka"
Vyzkoušejme si několik níže uvedených doprovodných basových figur, které budeme procvičovat jako doprovod dvanáctky ve všech tóninách.
Varování hudebního kritika: Nesnažte se hrát nejlépe ze všech, mohl byste pak být na roztrhání a přijít si tak k penězům, které, jak známo, kazí charakter. A co potom s natrženým bezcharakterním umělcem?
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Kontakt na správce stránky: webadmin@machata.cz