Zpět

Basová kytara - návod k použití... (6)

1.POLOHA (pokračování)

Tak co, jak vám šla cvičení "lamoprstokladů"? Doufám, že jste nezapomněli hledět na kvalitu tónu, čistotu hry a rytmickou přesnost? Chápu, že dodržení správného postavení levé ruky kytarovým způsobem, zvláště v 1.poloze, kde je rozteč pražců největší, je opravdu náročné a po určité době cvičení i bolestivé.

Musím vás musím upozornit, že bolest nezlomíte zarputilostí a vyššími dávkami, ale pouze odpočinkem, postupným zvyšováním dávek a každodenním hraním. Nelámejte nic přes koleno. Měsíc cvičení sice musí být znát, ale hvězdu pódií to z vás ještě neudělá. Ani chodit spát s korkovými zátkami nacpanými mezi prsty vám rozpětí prstů rozhodně nezvětší. To vše i patřičnou vytrvalost, pro hráče na basovou kytaru tak důležitou, získáte jen a jen cvikem. Dnes se vrhneme na další cvičení, do kterých postupně zahrneme i ostatní struny. Pohybovat se budeme stále v 1. poloze, protože co zvládneme tam, to pro nás, v ostatních vyšších polohách, už bude snadné. Notový zápis následujících cvičení se vztahuje ke strunám E a A.


Tak jako v minulé části, je nutné zapsaná cvičení procvičovat (samozřejmě s jinými tóny, avšak ve stejných prstokladech) na ostatních sousedících strunách. Tedy A-D, D-G i H-E pro pětistrunou baskytaru. Totéž platí i o následujících cvičeních, která jsou sice psána v šestnáctinových notách, ale netřeba se jich bát, neboť to neznamená, že bychom je museli hned hrát rychle.
Účelem těchto cvičení je, kromě procvičování prstokladů, seznámit se s rytmem šestnáctinových not, porovnat jejich délku s osminami a orientovat se v zápisu. Cvičení hrejte vždy podle metronomu (osminkové klapání je ideální) v tempech, která vám umožní hrát tyto rytmizace bez zastavování.
Během procvičování hleďte do not, aby vás to nesvádělo ke koukání na prsty rukou. Zlepší se vám schopnost čtení not, koordinace pravé ruky a orientace levé na hmatníku. Dbejte na čistý zvuk a všem nečistotám a přeznívajícím tónům zabraňte zatlumením těch strun, které to způsobují. Tlumící technika vychází ze stylu hry. V levé ruce jsou to prsty, které právě netvoří tón, t.j. když je lehce položíme napříč hmatníku přes struny, které znít nemají. Pravou ruku lze k zatlumování použít stejným způsobem, hrajeme-li prsty. Při použití trsátka, nebo při slapu využíváme k tlumení malíkové hrany. Pozorně dodržujte vše, co bylo řečeno, zvláště při následujícím cvičení přes strunu. (Další cvičení si ukážeme zase příště.)

Varování ministra zdravotnictví: Při hraní nekuřte. Jednak to není zdravé, druhak nemáte volné ruce k oklepání popele a vzniká kolem vás svinčík a nebezpečí samovznícení a ještě navíc vás kouř nutí ke šklebu, který vám na image nepřidá.
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Kontakt na správce stránky: webadmin@machata.cz