Zpět

Basová kytara - návod k použití... (5)

1. POLOHA

Ten, kdo díky nadpisu očekává rozbor základní sexuální praktiky, bude hluboce zklamán. Ale ten, kdo tuhle rubriku čte pravidelně, už z minulé části ví, že poloha je v podstatě označení toho, kolik pražců obsáhneme jedním hmatem při základním postavení ruky (viz. obr. v minulém díle), a taky ví, že já upřednostňuji držení poloh kytarovým způsobem.

Do 1.polohy zahrneme i prázdné struny. Ať už zvolíte techniku hry v pravé ruce jakoukoli, tóny, tvořené v jakékoliv poloze a obzvláště pak na prázdných strunách, musí být: - rytmicky přesné (používat metronom!) - hutné a čisté bez rušivých zvuků (orientace pravé ruky - bez dívání!) - bez proznívání ostatních strun (zatlumování ostatních strun prsty levé ruky).

Následující rytmická cvičení jsou psána pro strunu A, ale lze je hrát i na ostatních strunách.


V budoucích cvičeních budeme noty hrané na volné struně označovat nulou - 0.
Abychom mohli spolu komunikovat jako muzikanti, bude dobře vědět, jaké tóny v 1. poloze lze obsáhnout, a hlavně, jak vypadají zapsané v notách.
Abychom se orientovali ve cvičeních, které noty hrát kterým prstem, označujeme jednotlivé prsty čísílky pod notami: 1 - ukazováček , 2 - prostředníček, 3 - prsteníček, 4 - malíček

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Kontakt na správce stránky: webadmin@machata.cz