Zpět

Mikádo

Když budeš předměty označené písmeny odstraňovat tak, aby nad odstraňovaným předmětem neležel žádný jiný (jako ve hře mikádo), písmena seřazená ve stejném pořadí ti dají tajenku.
Tady stojí: "Jiří z Poděbrad, 1420-1471. Co to je? Že by to bylo jeho ... ?"
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Kontakt na správce stránky: webadmin@machata.cz