Zpět

DOMINIK

Dvanáctidílný příběh plný luštěnek, který pomáhá dětem pochopit základní úskalí hudební nauky (notové klíče, délka not a pomlk, stupnice, posuvky, intervaly ap.)
(pro měsíčník HITBOX v r. 1997)
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Kontakt na správce stránky: webadmin@machata.cz